המדור לנגישות ולקויות למידה בדקנאט

בית הסטודנט, קומה 2 , חדר 217
שעות קבלה: א' – ה' משעה 10:00-14:00
טל': 04-8249265
פנימי: 53265
Lda@univ.haifa.ac.il

רכזת הנגישות

גב' ניצה אריה
narie@univ.haifa.ac.il
04-8288934, פנימי: 58934
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 210
שעות קבלה: א' – ה' משעה 10:00-14:00

ניתן לפנות אלינו בנושאי נגישות בטופס בקישור הזה.