accessibility_banner

אוניברסיטת חיפה פועלת ליצירת סביבה נגישה פיזית ואקדמית, המאפשרת לסטודנטים בעלי מגבלה או צרכים מיוחדים, המתמודדים עם בעיות פיזיות, חושיות ומחלות שונות, לתפקד בצורה עצמאית, בטוחה ומכובדת ככל האפשר תוך מיצוי מלוא יכולותיהם.

סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים מוגדרים כמי שיש להם מגבלה כלשהי המשפיעה על תפקודם ומונעת מהם, בין היתר, לתפקד במהלך הלימודים והבחינות כשאר חבריהם ללימודים, ולהציג תוצאות התואמות ומשקפות את כישוריהם.

אוכלוסייה זו כוללת בתוכה: 

  • סטודנטים עם מוגבלות בשמיעה או בראייה
  • סטודנטים עם מגבלה מוטורית
  • סטודנטים עם מגבלה פסיכיאטרית (תוכנית חונכות אקדמית)
  • סטודנטים עם מחלה כרונית
  • סטודנטים עם לקות למידה
  • סטודנטים עם עם אספרגר ואוטיזם בתפקוד גבוה (תכנית דרור)

המדור לנגישות ולקויות למידה  נותן מענה לסטודנטים המתמודדים עם לקויות למידה, הפרעות קשב, לקות רפואית, מוגבלות פיזית, חושית, קוגניטיבית, נפשית.
צוות יועצות מקצועי ישמח לעמוד לשירותכם בייעוץ, ליווי אישי ואקדמי, התאמות לבחינות, תיווך לחוגים ונושאים נוספים.
הנכם מוזמנים לפנות במייל ולקבוע פגישה דרך מזכירות המדור.

רכזת הנגישות מרכזת את נושא הנגישות הפיזית והחושית ונושא הניידות ברחבי הקמפוס. בין פעילויותיה היא אחראית על תכנון ביצוע התאמות נגישות לטווח הארוך וכן מתן פתרון מיידי לסטודנטים, עובדים ומבקרים הזקוקים לכך. בשנים האחרונות אוניברסיטת חיפה משקיעה משאבים רבים בהנגשת הקמפוס לכלל האוכלוסייה הן ברמה הפיזית והן במתן השירות ובדרכי ההוראה בפקולטות, בבתי הספר ובספריות האוניברסיטה.  

רכזת נגישות השירות

גב' ניצה אריה
narie@univ.haifa.ac.il
04-8288934, פנימי: 58934
בית הסטודנט, קומה 2 חדר 210