מיזמי נגישות באוניברסיטת חיפה

עמוד זה יפרט פרויקטים בתחום הבינוי למען בעלי צרכים מיוחדים

מעונות טליה

רמפות גישה

מעונות שטח ציבורי

חניות נגישות מקורות

רב תכליתי

מעלונים במדרגות
ביצוע שירותים נגישים בקומת הכניסה ובקומה השנייה
הנגשת שירותים ליד אולם ספדיה קומה 0
סימנים מובילים ללקויי ראייה בטיילת
תיקוני גרנוליט למניעת מכשולים בטיילת
חיפוי והזזת ספסלים לניגוד חזותי וגובה תקני
ביצוע שיפועים תקניים בכניסה לבניינים
הנגשת אודיטוריום ספדיה לישיבת צופים
השלמות בטיחות ונגישות במעקות ומאחזי יד
מדבקות לסימון ויטרינות שקופות
מתקני שתייה נגישים
סימון חניות
מאחז יד מרכזי מדרגות לאולם ספדיה

בניין מדרגה

נגישות למרצים ולצופים ברוב אולמות וכיתות הלימוד
שירותים נגישים בקומה 2,3,4,
שירותים נגישים בקומה 2,3,4,
רמפה פריקה לחדר הכושר
מעלון לאולם הכדורסל
מדבקות לסימון ויטרינות שקופות
מתקני שתייה נגישים

בניין רבין

פירוק 25 במות מרצה בכיתות
מתקני שתיה נגישים
נגישות לסטודנטים באולמות הלימוד הקטנים והגדולים
שירותים נגישים
דלפק נגיש בבית הקפה
מאחזי יד
מעלון נייד לבניין

גן ריגר

מעלית כנתיב נגיש לכביש הנופי ולבית הסטודנט
סימנים מובילים ללקויי ראייה
חיפוי והזזת ספסלים לניגוד חזותי וגובה תקני
מאחזי יד
משטח התראה ופסים נגד החלקה במדרגות
רמפת/ מעלון נייד לנגישות לבמה
דלפק נגיש בבית הקפה
שביל גישה

בית הסטודנט

מתקני שתיה נגישים
דלפק נגיש במנהל תלמידים.
כבש פריק למקומות מונגשים באודיטוריום 101
כבש פריק למקומות מונגשים באודיטוריום 101
מאחז יד למדרגות באודיטוריום
משטחי אזהרה ברום מדרגות
פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות
תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות, מכופף בקצהו.

בניין ראשי

השלמת מדבקות לסימון ויטרינות שקופות
השלמת מעקות תקניים במדרגות
השלמת בית אחיזה באולמות
משטחי כתיבה לאולמות לימוד
דלפק אתר הסעדה
השלמות נגישות בשירותי רחבת המוזיאון
מעליות כולל שילוט מכוון
נגישות למרצים ולצופים בכיתות הלימוד הקטנות
אולמות לימודים גדולים בקומת ה-700 (אולמות 713-715) נגישים למרצים ולצופים מוגבלי תנועה
הנגשת הבמה באודיטוריום הכט באמצעות מעלון נייד
רמפת כניסה לכיוון בנק הפועלים
הנגשת שדרת החנויות (מילוי פוגות בגרנוליט, מניעת סכנת פגיעה מקשתות העמודים, חיזוק תאורה)
מעלית מרפאה בין קומות ה-500-600-700,
מדבקות לסימון ויטרינות שקופות
השלמות נגישות במעקות ומאחזי יד
מתקני שתיה נגישים
תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות.

מגדל אשכול

שירותים נגישים (קומות 29, 28, 26, 24 ,6,8)
השלמות נגישות במעקה ומאחזי יד במדרגות למצפור
מדבקות לסימון ויטרינות שקופות
מתקני שתיה נגישים
התאמת כניסה למבואת שירותים נגישים ב-2 קומות
משטחי אזהרה ברום מדרגות
פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות
תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות, כבש פריק

משכן אמנויות

מתקני שתיה נגישים
חניות נכים
משטחי אזהרה ברום מדרגות
פסי אזהרה צבועים בקצה כל שלח מדרגות
תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות, מכופף בקצהו

חינוך

מאחזי יד
מתקני שתיה נגישים.
תוספת 30 ס"מ מאחז יד אופקי בקצה מדרגות.

ג׳ייקובס

מאחזי יד
מתקני שתיה נגישים

מוזיאון הכט

מעלון נייד לבמת אודיטוריום הכט.

ספרייה

מעלון
מעלית
אודיטוריום – פירוק במה
אודיטוריום – 2 מושבים וריצוף חלופי 
מתקני שתיה נגישים
הכשרת אודיטוריום לקליטת עגלות נכים בשורה הראשונה.
שני מדפים מתקפלים לדלפק

רחבי הקמפוס

סימנים מובילים לרחבות וצירי הליכה חיצוניים
סימון חניות נכים
סימון עמודים נמוכים
מעלית לחיבור כביש נופי.